Danh mục sản phẩm

Chính sách Bảo hành

Tất cả các sản phẩm GLOTEK bán ra được bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hàng của Hãng cung cấp / Nhà sản xuất quy định về bảo hành sản phẩm. Để được bảo hành, các sản phẩm phải có phiếu bảo hành của công ty và các quy định đã được ghi trên phiếu bảo hành.

Hỗ trợ
Miền Bắc
Kinh doanh
Mr. Ngọc 098.300.5462
Mr. Minh 090.444.5885
Dự án 0914 306 064
Miền Nam
Kinh Doanh
Mr. Tung 0914.651.036
Dự án 0869 253 980