Danh mục sản phẩm

Chính sách Bảo hành

Tất cả các sản phẩm GLOTEK bán ra được bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hàng của Hãng cung cấp / Nhà sản xuất quy định về bảo hành sản phẩm. Để được bảo hành, các sản phẩm phải có phiếu bảo hành của công ty và các quy định đã được ghi trên phiếu bảo hành.

Liên hệ
Miền Bắc
Kinh doanh
Mr. Tiến 096.996.5756
Mr. Hải 039.343.9091
Ms Phương 097.327.6504
Mr. Tùng 096.996.8756
Miền Nam
Kinh Doanh
Ms. Cúc 093.866.6995
Ms. Nga 093.705.9968