Danh mục sản phẩm

Chính sách Bảo hành

Tất cả các sản phẩm GLOTEK bán ra được bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hàng của Hãng cung cấp / Nhà sản xuất quy định về bảo hành sản phẩm. Để được bảo hành, các sản phẩm phải có phiếu bảo hành của công ty và các quy định đã được ghi trên phiếu bảo hành.

Hỗ trợ
Hà Nội
Hotline
Mr Tung 0914651036
Mr. Duy 0988687626